Pojištění u České pojišťovny

Zahraniční zájezdy (Evropa) – turistika

Cena: Kč 16,- / den / osoba – bez rozdílu věku

Pojištění léčebných výloh a asisstenční služby (horní hranice plnění v Kč 3.000.000,-)

 • Zahraniční zájezdy (Evropa) – turistika – balíček pojištění obsahuje:
  • Pojištění léčebných výloh a asistenční služby (horní hranice plnění Kč 3,000.000,-)
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění cestovních zavazadel
  • úrazové pojištění

 

Cena: Kč 22,- za balíček pojištění na osobu a den

K tomuto balíčku možno sjednat pojištění storna cesty (horní hranice pojistného plnění činí  10.000,– Kč, po zvážení důvodu storna pojišťovna uhradí až 80% stornopoplatků)  Cena: Kč 50,- / osoba / pobyt

 • Zahraniční zájezdy (Evropa) – rekreační sport – balíček pojištění obsahuje:
  • Pojištění léčebných výloh a asistenční služby (horní hranice plnění Kč 3,000.000,-)
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění cestovních zavazadel
  • úrazové pojištění

 

Cena: Kč 29,- za balíček pojištění na osobu a den

K tomuto balíčku možno sjednat pojištění storna cesty (horní hranice pojistného plnění činí  15.000,– Kč, po zvážení důvodu storna pojišťovna uhradí až 80% stornopoplatků)  Cena: Kč 75,- / osoba / pobyt

 • Tuzemské zájezdy – turistika – balíček obsahuje:
  • pojištění cestovních zavazadel
  • úrazové pojištění

 

Cena: Kč 6,- za balíček pojištění na osobu a den

K tomuto balíčku možno sjednat pojištění storna cesty (horní hranice pojistného plnění činí 10.000,– Kč, po zvážení důvodu storna pojišťovna uhradí až 80% stornopoplatků)  Cena: Kč 50,- / osoba / pobyt     

 • Zahraniční zájezdy (mimo Evropu)  – turistika – balíček pojištění obsahuje: 
  • Pojištění léčebných výloh a asistenční služby (horní hranice plnění Kč 6,000.000,-)
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění cestovních zavazadel
  • úrazové pojištění

Cena: Kč 49,- za balíček pojištění na osobu a den

K tomuto balíčku možno sjednat pojištění storna cesty (horní hranice pojistného plnění činí 80.000,– Kč, po zvážení důvodu storna pojišťovna uhradí až 80% stornopoplatků)  Cena: Kč 500,- / osoba / pobyt

Copyright © 2009 Cestovní kancelář Růžový Panter

Vytvořil : Adam Bárta