Pojištění Generali Česká pojišťovna

Zahraniční zájezdy (Evropa) – rekreační sport

1) Cena: Kč 20,- / den / osoba – bez rozdílu věku

Pojištění léčebných výloh a asisstenční služby (horní hranice plnění v Kč 3.000.000,-)

2) Cena: Kč 27,- za balíček pojištění na osobu a den + storno

K tomuto balíčku je nutno sjednat pojištění storna cesty (horní hranice pojistného plnění činí  15.000,– Kč, po zvážení důvodu storna pojišťovna uhradí až 80% stornopoplatků).  Cena: Kč 200,- / osoba / pobyt

 • Balíček pojištění obsahuje:
  • Pojištění léčebných výloh a asistenční služby (horní hranice plnění Kč 3,000.000,-)
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění cestovních zavazadel
  • úrazové pojištění

3) Cena: Kč 250,- pojištění přerušení cesty – COVID-19

Toto lze uzavřít k výše uvedeným typům pojištění.

Kryje náklady při nařízení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 mimo území ČR, dále náklady při nařízené preventivní karanténě v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území ČR. V rámci této karantény jsou hrazeny náklady na ubytování a stravu (horní hranice plnění v Kč 30.000,-).

Tuzemské zájezdy – rekreační sport

Cena: Kč 18,- za balíček pojištění na osobu a den + storno

K tomuto balíčku je nutné sjednat pojištění storna cesty (horní hranice pojistného plnění činí 15.000,– Kč, po zvážení důvodu storna pojišťovna uhradí až 80% stornopoplatků)  Cena: Kč 210,- / osoba / pobyt     

 • Balíček pojištění obsahuje:
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění cestovních zavazadel
  • úrazové pojištění

Pojištění mimo Evropu – informace v naší CK