LDT JISKRA – Chlum u Dražiče 17. – 30.7. 2021

Termíny:

  • 17.7. - 30.7.2021

Varianty:

  • Kč 5.680,--

Letošní tábor se bude konat v krásném prostředí jižních Čech. Jedná se o objekt Ministerstva obchodu a průmyslu. Ideální na hry v lese, hry na louce a cyklistiku …. . Vše ostatní bude jako obvykle: softbal, fotbal, volejbal, celotáborová hra, tábornické dovednosti atd.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, stravu 5x denně včetně pitného režimu, ubytování v dřevěných chatkách, zdravotnickou péči, vybavení tábora potřebným materiálem a ostatní poplatky spojené s provozem tábora.

Okolí tábora je vhodné pro cyklistiku. Kola si budou brát děti od ročníku 2010 ne mladší!!!

Táboru se mohou zúčastnit děti narozené v roce 2014 (ne mladší).

Na táboře je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholu, drog apod. V případě porušení tohoto zákazu bude dítě okamžitě vyloučeno z tábora na náklady rodičů a bez nároku navrácení peněz. Podrobné informace o odjezdu a co si vzít s sebou budou včas zaslány.

Pro přihlášení dítěte  je potřeba vyplnit přihláškový formulář viz níže. Zálohu 50% z ceny poukazu zaplatit do 15.3.2021 a doplatek poukazu do 15.5. 2021. V případě potvrzení či faktury atd. nás prosím kontaktujte mailem. Doporučujeme, abyste si sjednali pojištění na stornopoplatky.

Přihlášení do zájezdu

Závazně objednávám zájezd LDT JISKRA – Chlum u Dražiče ve zvoleném termínu, ve zvolené věkové kategorii za zvolenou cenu.

Pokud by se pobyt nemohl uskutečnit z důvodu vládních opatření souvousejících s pandemickou situací COVID – 19, budou všechny zaplacené platby za poukazy vráceny zpět.

Platební podmínky

V hotovosti v naší CK nebo na účet č. 2000485780 / 2010

Jako variabilní symbol použijte číslo zájezdu 22112 do zprávy pro příjemce jméno dítěte.


Zájezd

Spolucestující

Mám zájem o uzavření Cestovního pojištění (nepovinné)
*
Více informací o zpracování osobních údajů zde.