Pojištění osob

.

V naší cestovní kanceláři lze sjednat cestovní pojištění léčebných výloh stornopoplatků pro zahraniční i tuzemské zájezdy. Nabízíme zprostředkování pojištění od pojišťovny Colonnade, Allianz a Generali České pojišťovny. Rozsah plnění a sazby najdete v záložkách jednotlivých pojišťoven.

V současné době pro pojištění osob ve věku 1- 69,9 na lyžařské zájezdy doporučujeme pojišťovnu Colonnade. Pro osoby starší tzn. 70+ je pojištění řešeno pojišťovnou Allianz (Colonnade tento věk na zimní sporty nepojišťuje, a Generali má nízký limit plnění).