Pojištění Colonnade

Pojišťovna Colonnade je nová na našem trhu, ale má již bohaté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví po celé Evropě. Jako jedna z mála pojišťoven na českém trhu je Colonnade držitelem ratingu finanční síly A a úvěrového ratingu A.

Ceny pojištění pro Evropu

dospělá osoba (18 – 79,9 let) – Kč 38,-/den (při pojištění více osob je cena o něco nižší)
dítě (do 17,9 let) – Kč 27,-/den (při pojištění více osob je cena o něco nižší)
pojištění stornopoplatků – cca 4,2 % z ceny zájezdu

Ceny pojištění pro Evropu včetně zimních sportů

dospělá osoba (18-69,9 let) – Kč 52,-/den (při pojištění více osob je cena o něco nižší)
dítě (do 17,9 let) – Kč 37,-/den (při pojištění více osob je cena o něco nižší)
pojištění stornopoplatků – cca 4,2 % z ceny zájezdu

Balíček pojištění zahrnuje:

A. Léčebné výlohy Kč 25,000.000,-

 • léčebné výlohy v souvislosti s Covid-19 Kč 5,000.000,-
 • náklady při povinné karanténě Kč 2.500,-/osoba/den max. Kč 17.500,-
 • akutní zubní ošetření Kč 15.000,-
 • náklady na opatrovníka Kč 200.000,-

B. Asistenční služby v rámci limitu léč. výloh

 • převoz, repatriace do ČR (či do země EU) v rámci limitu léč. výloh
 • převoz ostatků Kč 500.000,-

C. Úrazové pojištění

 • denní odškodné při hospitalizace Kč 250,- za každých 24 hodin, max. Kč 7.500,-
 • trvalé tělesné poškození Kč 300.000,-
 • smrt následkem úrazu Kč 150.000,-
 • smrt následkem úrazu osob mladších 18 let Kč 100.000,-
 • právní výlohy související s úrazem Kč 50.000,-

D. Odpovědnost za újmu Kč 5,000.000,-

E. Osobní věci a zavazadla Kč 50.000,-

 • limit na položku Kč 10.000,-
 • cestovní doklady Kč 5.000,-

Pojištění stornopoplatků lze uplatnit:

 • nemoc, úraz nebo úmrtí
 • zjištění těhotenství po uzavření pojištění
 • pozitivní test na Covid – 19
 • umístění do povinné karantény
 • zmeškání odletu nebo odjezdu z důvodu dopravní nehody

Spoluúčast je 10 % kromě případů hospitalizace nebo smrti. Pojištění stornopoplatků je nutno uzavřít 30 dní před odjezdem.